Hírek

IX. Étrend-kiegészítő konferencia végleges programja// Sárvár, 2012. március 29-30.

Tisztelt Tagjaink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2012. március 29-30-án Sárváron megrendezésre kerülő IX. Étrend-kiegészítő konferencia végleges programjáról.

A konferencia közreműködője és szakmai támogatója a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete.

A program mellett a jelentkezési lap is megtalálható, a smederg@globonet.hu e-mail címen még tudnak jelentkezéseket fogadni.

 

MÉKISZ Titkárság

 

NFH Vizsgálati program 2012.

Tisztelt Tagjaink!

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott ellenőrzési és vizsgálati programját közzétette a honlapján.

2012-ben az élelmiszerek tárgykört a következő ellenőrzések és vizsgálatok érintik:

  

II. FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

 

  • Élelmiszerekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)- (4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében
  • Mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)- (4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

A hivatkozott paragrafus:

 

10. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, közérthetően, egyértelműen, jól olvashatóan tartalmazza az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: élelmiszer-jelölési előírások).

(2) Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer, továbbá az élelmiszerek megjelenítése (formája vagy alakja, csomagolása, bemutatásának módja, kellékei) nem tévesztheti meg a végső fogyasztót

a) az élelmiszer tulajdonságai - így különösen az élelmiszer természete, azonossága, jellemzői, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy eredete, illetve előállítási vagy termelési módja - tekintetében,

b) azáltal, hogy az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot tulajdonít, amelyekkel az valójában nem rendelkezik,

c) annak állításával vagy olyan benyomás keltésével, hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik, ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik.

(3)7Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer - ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően nem rendelkezik - nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását.

(4) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az élelmiszerekre vonatkozó reklámra.

MÉKISZ Titkárság

 

Jedlik Ányos-díj

A Dr. Fitokup Kft igazgatójának, Dr. Dörnyei József Professzor Úrnak, kiemelkedő tevékenységéért - a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából - , a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke Jedlik Ányos-díjat adományoz.


Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

MÉKISZ Titkárság

 

IX. Étrend-kiegészítő konferencia // Sárvár, 2012. március 29-30.

Tisztelt Tagjaink!

 

 2012. március 29-30. között Sárváron kerül sor a

„Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek, gyógynövény készítmények”

című hagyományos szakmai rendezvényre a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének közreműködésével. 

A konferencia meghívója és a jelentkezési lap a mellékletekből letölthető.

Az idei konferenciával célunk az, hogy átlátható módon bemutassuk, a minőség, a hatás, a biztonságosság, a táplálkozási ajánlások és a termékekről folytatható kommunikáció (egészségre vonatkozó állítások) témaköreit, a tudomány, a szakhatóságok, a piacfelügyeleti szervek és szakmai szervezetek képviselőinek bevonásával.

Számítunk megtisztelő részvételükre!

MÉKISZ Titkárság

 

Közlemény a Magyar Gyógyszerészi Kamara MÉKISZ-szel megkezdett egyeztetéséről

Közlemény a MÉKISZ-szel megkezdett egyeztetésről

 

2012. január 26-án a Magyar Gyógyszerészi Kamara Székházában került sor a MÉKISZ és szakmai szervezetek képviselői közötti találkozásra. A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) képviseletében részt vett: dr. Horányi Tamás alelnök és dr. Rácz Anna vezetőségi tag, az MGYK részéről dr. Hankó Zoltán elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető, valamint dr. Télessy István MGYT alelnök, a szakmai kollégium gyógyszerellátási tagozatának elnöke.

 A megbeszélésen egyetértettek a résztvevők abban, hogy a gyógyszerészeknek szüksége van arra, hogy az étrend-kiegészítők információs adatbázisához hozzáférjenek. Ebben a MÉKISZ a rendelkezésre álló eszközeivel kész segítséget nyújtani. Úgyszintén egyetértés volt abban, hogy az étrend-kiegészítők szabályozásának korrekciója indokolt. Ennek érdekében a MÉKISZ az MGYK és az MGYT közös fellépése célszerű. A szakmai szervezetek képviselői egyetértenek és támogatják a MÉKISZ védjegy bevezetésére vonatkozó kezdeményezését.

 Az adatbázis gyógyszerészek számára való hozzáférhetőségéről és a jogszabályi környezet korrekciójára vonatkozóan munkacsoportokban folytatódik az együttműködés.

forrás: www.mgyk.hu

 

Hírarchívum: ..., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...