Etikai Bizottság

Tisztelt Látogatónk!

A MAGYARORSZÁGI ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK EGYESÜLETE 2003 DECEMBERÉBEN ALAKULT. NEM SOKKAL AZ EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁT KÖVETŐEN - ELNÖKSÉGI HATÁROZATTAL – A SZERVEZET ÉLETREHÍVTA AZ EGYESÜLET ETIKAI BIZOTTSÁGÁT.

Etikai Bizottság célja

  • Megismertetni a tisztességes piaci verseny feltételeit és szabályait az étrend- kiegészítő piac szereplőivel.
  • Segíteni olyan piaci magatartásformák kialakítását és hatékony gyakorlását, amik javítják, megőrzik, és emelik az étrend-kiegészítők piaci jó hírét, önkéntes együttműködéssel, retorzió alkalmazása nélkül. Az Egyesület Etikai Bizottsága nem hatóság!

Etikai Bizottság feladata

Az Etikai Bizottság feladata az étrend-kiegészítő és az egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítményekkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó Etikai Kódex elkészítése és a tagok e szellemben való működésének segítése, ellenőrzése. Tevékenységének alapját képezik mindazon törvények és rendeletek, amelyek az étrend-kiegészítő készítmények gyártását, forgalmazását és reklámozását szabályozzák. Fenti feladatának végrehajtása érdekében a Bizottság rendszeresen ülésezik.

Etikai Bizottság összetétele

elnök:
dr. Bodnár Tibor
tagok:
Pékné Kovács Petra
Dulay Zita
Tóth Jánosné
Földvári Ádám

A MÉKISZ Etikai Bizottsága eredményes működéséhez számít az Önök segítségére is, legyen az tagja az Egyesületnek, illetve látogatója a weboldalnak.

Ha bármely, a fenti tárgykörben megfogalmazódó észrevétele, javaslata van Önnek, úgy kérjük, jelezze azt Bizottságunk felé az etikaibizottsag@mekisz.hu e-mail címre, vagy írja meg azt a MÉKISZ ETIKAI BIZOTTSÁGA 2921 Komárom, Kőolaj u. 2. címre.